admin

#Blockchain

Ludzie używający oszczędzania pieniędzy do ładowania Bitcoinów jako ochrony w rekordowym świecie o niskiej stopie oprocentowania (Record Low-Interest Rate World)

Pieniądze są w ogromnej ilości, a wydatki konsumentów są ograniczane z powodu blokady i drukowania Fed w rekordowym tempie. Jednak w sytuacji, gdy zbiory spadają na negatywnym terytorium do rekordowo niskiego poziomu, oszczędzający szukają alternatywnych opcji, takich jak bitcoin, złoto […]